Informasjonsmøter Oljefri

I begynnelsen av mai 2014 arrangerte Oljefri Nord-Jæren åpne informasjonsmøter i samarbeid med Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune. Her kunne man møte blant annet kommunen, Enova og Oljefri, samt tilbydere av tjenester som oppgraving av oljetank og installasjon av andre løsninger. Det blir flere informasjonsmøter etter hvert som Oljefrikampanjen utvides til nye kommuner i 2015.

Hensikten med informasjonsmøtene er å vise vei i prosessene med å skifte fra fossil til fornybar oppvarming og å fjerne gamle oljetanker. Det blir gitt informasjon om støtteordninger fra Enova, om risiko og ansvar og om alternativer for fornybare oppvarmingsløsninger. Det blir anledning til å stille spørsmål til fagfolk og kommunen, samt møte kvalitetssikrede tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger. Privatpersoner med erfaring fra utskifting av oppvarmingsløsning vil også være til stede.

Møtene arrangeres av deltakerkommunene og Naturvernforbundet i Rogaland, og tider og steder for møtene i 2015 vil bli publisert når de er fastsatt. 

Fremover vil vi også ha arrangementer i samarbeid med flere kommuner på Nord-Jæren. Følg med på oljefri.no for å få informasjon om kommende arrangementer eller for å lese om det vi har gjort.